Drugi nabór do udziału w projekcie

Urząd Gminy w Mochowie informuje mieszkańców Gminy Mochowo, iż w związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ogłasza się drugi nabór do udziału w przedmiotowym projekcie

Strony