Spotkania informacyjne: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo

Na terenie gminy Mochowo odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami na temat udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Spotkania prowadzone były przez firmę zewnętrzną. Uczestniczyła w nich również wójt gminy Jadwiga Przedpełska oraz pracownicy z Urzędu Gminy w Mochowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do darmowego odbioru Internetu mieszkańcom Gminy Mochowo, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.