Kontakt

Gmina Mochowo
Mochowo 20, 09-214 Mochowo

www.mochowo.pl
http://mochowopoig83.pl

Koordynator projektu:
tel.: Aneta Trębińska [mobile: 534614300]
Asystent do spraw promocji, rekrutacji i obsługi beneficjentów
tel.: Jolanta Kacprowicz [mobile: 534614150]

Godziny pracy biura projektu: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00