Dokumenty do pobrania

***
Regulamin projektu
***
Formularz zgłoszeniowy
***
Zgoda właściciela lokalu / budynku
***
Zaświadcznie dla ucznia wypełniane przez Szkołę
***
Prezentacja
***
Przykładowo wypełniony formularz (strony): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
***
Przykładowo wypełniona zgoda właściciela lokalu / budynku: zgoda