Realizatorzy projektu

Gmina Mochowo
Mochowo 20, 09-214 Mochowo tel. 24
www.mochowo.pl
***
Koordynator projektu:
Aneta Trębińska tel.: 534614300
Asystent do spraw promocji, rekrutacji i obsługi beneficjentów
Jolanta Kacprowicz tel.: 534614150
***
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Rakowiecka 2a 02-517 Warszawa
tel. 22 542 84 00, 22 542 84 01
faks 22 542 84 44, 22 542 84 45
e-mail: wwpe@wwpe.gov.pl