Co projekt oferuje?

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”

Projekt obejmuje następujące typy działań
1. Uruchomienie usługi dostępu oraz dostarczenie Internetu przez okres 5 lat tj. do 31.12.2020r. do Uczestników Projektu – 240 gospodarstw domowych z terenu gminy Mochowo.
2. Przekazanie i uruchomienie u Uczestników Projektu zestawów komputerowych (komputer + drukarka) wraz z oprogramowaniem.
3. Serwisowanie wyżej wymienionego sprzętu przez okres 5 lat tj. do 31.12.2020r.
4. Szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy i skutecznej edukacji przez Internet.

Projekt zakłada również wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostarczenie Internetu przez okres 5 lat do 8 jednostek podległych Gminie Mochowo

1. Publiczne Gimnazjum im. E. Żółtowskiego w Mochowie – 13 komputerów wraz z oprogramowaniem + 1 drukarka;
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie - 13 komputerów wraz z oprogramowaniem + 1 drukarka;
3. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Bożewie - 13 komputerów wraz z oprogramowaniem + 1 drukarka;
4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie – 13 komputerów wraz z oprogramowaniem + 1 drukarka;
5. Publiczna Biblioteka w Mochowie – 4 komputery wraz z oprogramowaniem + 1 drukarka;
6. Filia Biblioteki w Bożewie – 2 komputery wraz z oprogramowaniem + 1 drukarka;
7. Filia Biblioteki w Ligowie - 2 komputery wraz z oprogramowaniem + 1 drukarka;
8. Centrum Kształcenia na Odległość w Ligowie – 9 komputerów, 3 laptopy wraz z oprogramowaniem + 1 drukarka.