Spotkania informacyjne cd..

Zapraszamy na spotkania informacyjne o projekcie w dniu 23 października w miejscowości Malanowo Stare o godz. 11.00 oraz w Ligowie o godz. 13.00. Natomiast w dniu 24 października w miejscowości Zglenice Duże o godz. 11.00 oraz w Bożewie o godz. 13.00